Domki narzędziowe w ogrodzie, a prawo budowlane

Domki narzędziowe w ogrodzie, a prawo budowlane

Domek narzędziowy to obiekt stworzony na miarę potrzeb osób, dla których ogród jest bardzo ważny, jak również tych, którzy lubią majsterkować. Sprawdzi się ponadto jako miejsce do przechowywania urządzeń czy narzędzi ogrodowych lub przeprowadzania drobnych prac remontowych. Chcąc postawić jednak taki obiekt na swojej posesji, trzeba zainteresować się, jakie wymagania powinno się spełnić od strony prawnej. Domek narzędziowy a prawo budowlane – jakich kwestii prawnych należy przestrzegać, stawiając domek w ogrodzie? Odpowiadamy!

Czy trzeba zgłaszać domek na narzędzia?

O tym, czy postawienie jakiegokolwiek obiektu budowlanego na działce wymaga pozyskania, decyduje przede wszystkim jego powierzchnia. Jako że domki narzędziowe najczęściej mają powierzchnię mieszczącą się w przedziale od kilku do kilkunastu metrów kwadratowych, na ich budowę nie jest potrzebne pozwolenie. A co ze zgłoszeniem? Czy postawienie domku na narzędzia w ogrodzie trzeba gdzieś zgłosić?

Okazuje się, że przy budowie domku narzędziowego na posesji nie trzeba dokonywać zgłoszenia. Nie obejmuje ona bowiem żadnych zobowiązań prawnych. Warto jednak dodać, że przepisy dotyczące wznoszenia małych obiektów gospodarczych nie są jednoznaczne i mogą być w różny sposób interpretowane, dlatego chcąc poczuć się bezpiecznie, realizację takiego projektu mimo wszystko warto zgłosić odpowiednim organom.

Ile może mieć domek na działce?

Rozważając, jaki wybrać domek narzędziowy do ogrodu, jedną z kwestii, które trzeba w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę, jest wybór optymalnej wielkości obiektu. Aby mógł on dobrze spełniać swoją funkcję, powinien mieć co najmniej 2 m2 powierzchni. Jest to jednak niewiele, dlatego to opcja do małych ogrodów do przechowywania podstawowych narzędzi. W przypadku działek o większym metrażu, gdzie pojawia się konieczność wykonywania większej ilości prac pielęgnacyjnych, lepszym pomysłem będzie domek narzędziowy o zdecydowanie większej powierzchni. Majsterkowiczom oraz osom lubiącym mieć porządek w garażu polecane są domki o metrażu od 10 m2 do 15 m2. Co prawda nie ma wytycznych w zakresie maksymalnej wielkości domku na narzędzia, jednak należy pamiętać, że w przypadku obiektów o powierzchni powyżej 35 m2 powinno się dopełnić stosownych formalności prawnych.

Jaka wysokość domku narzędziowego?

Przy realizacji projektu domku na narzędzia pod uwagę powinno się wziąć nie tylko wielkość, ale też wysokość. Standardowo takie obiekty robi się wysokie na maksymalnie 3 m. Wysokość ma bowiem niebagatelne znaczenie przy stawianiu go w ogrodzie. Domek narzędziowy musi być postawiony w takim miejscu, by zachować odpowiednią odległość od granicy działki, o czym więcej powiemy sobie w dalszej części artykułu.

Czy można budować w granicy bez zgody sąsiada?

Usytuowanie domku narzędziowego w wybranym miejscu działki jest możliwe po spełnieniu warunków określonych w przepisach techniczno-budowlanych. Możliwości budowy w granicy posesji nie są uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez sąsiada. W kwestii stawiania domku na narzędzia w ogrodzie wystarczy zatem przestrzegać obowiązującego w Polsce prawa budowlanego. Nie trzeba prosić żadnego z sąsiadów o zgodę na realizację przedsięwzięcia.

Ile od granicy działki można postawić domek narzędziowy?

Aby mieć pewność, że drewniany domek narzędziowy zostanie usytuowany w odpowiednim miejscu i odległość od granicy działki zostanie zachowana, należy zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W dokumencie tym znaleźć można informacje, gdzie usytuować obiekt czy jakie odległości od granicy działki zachować.

Zgodnie z paragrafem 12, pkt. 4 rozporządzenia „w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273, dopuszcza się budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi”.

Co, jeśli domek jest za blisko granicy?

Przepisy budowlane stanowią, w jakiej odległość od granicy działki można postawić domek narzędziowy. Brak konieczności pozyskiwania pozwolenia na budowę czy dokonywania zgłoszenia wcale nie oznacza, że nikt nie może w razie czego skontrolować naszych działań. Jeśli domek narzędziowy zostanie postawiony w zbyt małej odległości od granicy posesji, to sąsiad może zgłosić fakt ten nadzorowi budowlanemu, a instytucja ta prawdopodobnie podejmie działania zmierzające do wyegzekwowania prawa obowiązującego w Polsce.

Gdy to my jesteśmy stroną poszkodowaną i to nam sąsiad postawił domek narzędziowy w naszym mniemaniu za blisko granicy działki, może nie warto od razu wchodzić na wojenną ścieżkę, lecz najpierw postarać się rozwiązać konfliktową sytuację polubownie. Można grzecznie doradzić sąsiadowi sprawdzenie stanu prawnego lub skonsultowanie realizacji w organie administracji budowlanej.